به چند دقیقه خوش آمدید

چند دقیقه چیست؟

چند دقیقه جایی است که روزانه با چند دقیقه آموزش دیدن می توانید مهارت های ارزشمندی همچون تفکر و یادگیری را یادبگیرید.

چند دقیقه چگونه شکل گرفت؟

چنددقیقه چگونه شکل گرفت؟

داستان از آنجایی شروع شد که برای ما سوال پیش آمد چرا بعضی از افراد در زمینه ای خاص موفق می شوند در حالی که خیلی از هم نوعان آن ها نمی توانند به آن موفقیت ها دست پیدا کنند.

بعد از کلی تحقیق و بررسی به یک نتیجه رسیدیم. اینکه افراد موفق مهارت بسیار بالایی در یادگیری و تفکر دارند. یعنی خوب یاد میگیرند و خوب فکر میکنند.
در همین حال و احوال بودیم که چند دقیقه با هدف ارتقای کیفیت یادگیری و تفکر ایرانیان عزیز تاسیس شد.

چند دقیقه چگونه شکل گرفت؟

چند دقیقه چگونه شکل گرفت؟

داستان از آنجایی شروع شد که برای ما سوال پیش آمد چرا بعضی از افراد در زمینه ای خاص موفق می شوند در حالی که خیلی از هم نوعان آن ها نمی توانند به آن موفقیت ها دست پیدا کنند. بعد از کلی تحقیق و بررسی به یک نتیجه رسیدیم. اینکه افراد موفق مهارت بسیار بالایی در یادگیری و تفکر دارند. یعنی خوب یاد میگیرند و خوب فکر میکنند. در همین حال و احوال بودیم که چند دقیقه با هدف ارتقای کیفیت یادگیری و تفکر ایرانیان عزیز تاسیس شد.

چند دقیقه چگونه شکل گرفت؟

چرا چند دقیقه؟

study light

منابع مطالعاتی قوی

ویژگی آموزش های چند دقیقه در علمی و مستند بودن آن ها است. آموزش هایی که در مجموعه چند دقیقه تولید می شود حاصل پژوهش ها و تحقیقاتی است که افراد مختلف در سراسر دنیا به آن پرداخته اند.

certificate

ساده سازی آموزش ها

ویژگی دیگر بیان ساده مفاهیم بسیار سخت و پیچیده است. ساده سازی یک هنر است. مجموعه آموزشی چند دقیقه با قدرت تمام مطالب سخت علمی را با ساده ترین روش ممکن برای شما عزیزان تهیه و تولید میکنیم.

bell time

تنوع سبک محتوا

آموزش های مجموعه چند دقیقه در سه قالب: فیلم، متن، صوت ارائه می شود تا افراد با سلایق آموزشی مختلف بتوانند به راحتی آموزش ببینند و کیفیت تفکر و یادگیری خود را افزایش دهند.

رسالت تیم چند دقیقه

رسالت مجموعه چند‎دقیقه

رسالت مجموعه چند‎دقیقه

تفکر و یادگیری دو شاه کلید در در میان مهارت ها به حساب می آیند.

چراکه به کمک این دو مهارت شما می توانید هر مهارت دیگری را یادبگیرید و به خوبی استفاده کنید.در بسیاری از سیستم های آموزشی دنیا این دو مهارت را به کودکان آموزش می دهند.
خوشبختانه در کتاب های درسی جدید هم به آموزش تفکر و یادگیری پرداخته می شود. اما…….همانطور که می دانید کیفیت این آموزش ها بسیار پایین تر از چیزی که باید باشد.چراکه معلم های عزیز خود آموزشی در این حیطه ندیده اند و نمی توانند به خوبی مطالب را منتقل کنند.

به همین دلیل مجموعه آموزشی چند دقیقه تلاش می کند تا همه اقشار جامعه مثل مدیران، کارمندان، دانشجویان، پدر و مادر ها و هرکسی که به دنبال ارتقای سطح یادگیری و تفکر خود است را با آموزش های مبتدی، متوسط و پیشرفته همراهی کند.

تلاش ما این است که آموزش های رایگان زیادی تولید کنیم تا شهروندان کم در آمد هم بتوانند به راحتی یادبگیرند. و هدف همه این موارد ساختن ایرانی بهتر و زیباتر است.